חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי ובאיזה שלב המקדש על היין בשבת, יחלק את היין למסובים אשר התכוונו לצאת ידי חובה?

תשובה:

המקדש בשבת על היין יטעם קודם כל מכוס הקידוש ואחר כך יחלק לאחרים.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: שו"ת הרב הראשי

מקור: תשמ"ו - תשמ"ז סימן רכא

תשובה נוספת:

מוצע שהמקדש ימזוג מזיגה אחת לכוס אחר וישתה מכוסו, ולאחר מכן ימזוג מהכוס האחר לשאר המסובים. או שישתה מהכוס שקידש, לאחר מכן יוסיף יין מהבקבוק  לכוס ששתה, ובכך תיקן את הפגימה ויחלק למסובים.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: פרק ד סעיף ג וראה שו"ע סימן קסז' סעיף טו ברמ"א ובמשנה ברורה ס"ק עט. וכן סימן קפ"ב סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה