חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

השומע ומתכוון לצאת ידי המקדש - האם ישתה מכוס המקדש או מבקבוק יין?

תשובה:

מוצע שהמקדש ימזוג מזיגה אחת לכוס אחר וישתה מכוסו, ולאחר מכן ימזוג מהכוס האחר לשאר המסובים. או שישתה מהכוס שקידש, לאחר מכן יוסיף יין מהבקבוק לכוס ששתה, ובכך תיקן את הפגימה ויחלק למסובים.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: פרק ד סעיף ג וראה שו"ע סימן קסז' סעיף טו ברמ"א ובמשנה ברורה ס"ק עט. וכן סימן קפ"ב סעיף ו

תשובה נוספת:

דרך נוספת היא למזוג לפני הקידוש מעט יין לכוסיות של המסובים לסעודה, ואחרי שהם ישמעו את הקידוש ישתו מהיין שלהם, במצב זה אין צורך שהמברך ימזוג להם יין מכוסו מפני שהיין המונח לפניה בעת הקידוש נחשב כיין של הקידוש.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת חלק א פרק ו סעיף ז

תשובה נוספת:

המקדש בשבת על היין יטעם קודם כל מכוס הקידוש ואחר כך יחלק לאחרים.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: שו"ת הרב הראשי

מקור: תשמ"ו - תשמ"ז סימן רכא ראה שו"ע רעא' סעיף ד ומ"ב ס"ק עא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה