חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חייב לשתות משקאות בסוכה?

תשובה:

דין שתיית שאר המשקאות החשובים כמו שיכר, בירה, ליקר וכו', כדין שתיית היין, שהספרדים מקילים ואינם מחייבים לשתות זאת בסוכה, לעומת האשכנזים שיש מהם שמחמירים וסוברים שאם קובע את עצמו לשתות משקאות אלה ואפילו קפה, הרי חייב לשתותם בסוכה, אך גם לדעתם לא יברך עליהם "לישב בסוכה".

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות, עמוד תרנח, סעיף מא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה