חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה המקור לכך שנשים לא נוהגות לשתות יין מיין ההבדלה?

תשובה:

נהגו שנשים אינן שותות מכוס של הבדלה, אך כשהן מבדילות לעצמן - שותות מיין ההבדלה.
אולם, כאשר עושים הבדלה על שאר משקאות - נשים רשאיות לשתות.

הערת מנהל האתר:
שמעתי מהרב מוצפי שכאשר האשה מבדילה על יין - יכולות נשים אחרות לשתות מן הכוס.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק ס סעיף לח הערה קמה

תשובה נוספת:

הנימוקים לכך שאשה לא תשתה יין מההבדלה:
1- נאמר בחז"ל שחטא האדם הראשון היה בגפן, ונאמר שם שהאשה סחטה ענבים ונתנה לו, ולפי שהתכוונה להבדיל את האדם מרצון הקב"ה על ידי יין לכן אינן שותות מיין ההבדלה.(מגן אברהם, רצו' סק"ד וכן שבילי המנהג חלק ג עמוד נא)
2- על ידי שסחטה ענבים עבור האדם, היא גרמה לטוב ולרגע להתערב ביחד, אולם בכוח המצוות והמעשים אנו מבדילין בין הטוב לרע. אולם בגלל שהיא גרמה לטוב ולרע להתערב ושלא יהיו מובדלין זה מזה לכן אינן טועמות מיין ההבדלה. (שו"ת קרית חנה ודוד ח"ב סימן לז)

פוסק: הרב גרשון מנדל אייזנברג

ספר: אוצר הידיעות אסיפת גרשון

מקור: עניני שבת וראה את המקורות בגוף התשובה וכן סימן רצו' סימן קטן ו על פי השל"ה וכן ראה בכף החיים סימן רצו' סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה