חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר עורכים סעודת בר מצווה שלא בתאריך הלידה, האם גם אז הסעודה נחשבת לסעודת מצווה?

תשובה:

המצווה היא לערוך את הסעודה באותו יום בו נעשה בר- מצווה. אולם כשהבן דורש בתורה בזמן הסעודה, הרי זו סעודת מצווה אפילו כשהיא לא נערכת באותו יום, וראוי להדר.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הלכות והליכות בר מצוה

מקור: פרק ב', עמ' ס"ח, סעיף ו'. וראה מגן אברהם או"ח סימן רכה ס"ק ד

תשובה נוספת:

כאשר עורכים סעודת בר מצווה שלא בתאריך יום הבר מצווה, אזי הסעודה נחשבת לסעודת מצווה רק אם הבר מצווה דורש באמצע הסעודה.

פוסק: הרב זעליג קוסובסקי - מפסקי הגרי"ש אלישיב

ספר: יבקשו מפיהו

מקור: שער יג פרק ב סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בר מצווה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה