חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כדאי להימנע מביקורים רבים מדאי בכותל כיון שעל ידי זה מתקהה הרגש בבואו לשם ?

תשובה:


כך אמר דודי הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, ומסתמא הדבר תלוי לפי
הרגשתו של כל אחד ואחד, ואף מי שגר בעיר העתיקה אם אין לו עכ"פ
התרגשות מסוימת כשבא לכותל יתפלל בבתי הכנסת שברובע
היהודי.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: סובו ציון

מקור: שאלה קעז

תשובה נוספת:

ימים מיוחדים שנכון לבוא להתפלל ליד הכותל, הם: תשעה באב ליל הושענא רבא שבועות וכדו'.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: סובו ציון

מקור: שאלה קפח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כותל

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה