חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד מברך העולה לתורה?

תשובה:

העולה לתורה לוקח טלית או את האבנט או את המעיל של ספר התורה, מעבירו על מקום הקריאה ומנשק את הטלית או המעיל. יש להזהר שלא לגעת באותיות בחוזקה על מנת לגרום לתהליך של מחיקת האותיות. בשעת הברכה יחזיק בשני עמודי הספר. ויש המסירים את היד השמאלית בשעת הברכה.
לפני הברכה הראשונה צריך לראות את הפסוק הראשון של הקריאה, סוגר את הספר ומברך, ולאחר הברכה פותח את הספר.
ויש הנוהגים שמברך כשהספר פתוח לפניו רק שלא יביט לתוך הספר בזמן הברכה, אלא יביט לצד שמאל, ויש העוצמים את העין בזמן הברכה.
על המברך לחזור ולומר "ברוך ה' המבורך לעולם ועד".

פוסק: הרב שלמה מן

ספר: זאת התורה

מקור: פרק נח סעיפים יז- יט. פרק סג סעיפים א-ג. פרק סד סעיפים ב- ה, וראה שו"ע קלט, ד וברמ"א. מ" קלט, ס"ק יט

תשובה נוספת:

העולה לתורה מתעטף בטלית. אם מתעטף בטלית של בית הכנסת- יברך כשמתעטף. אם שאל טלית מחברו או מאדם אחר, יתכוון שלא לקנותו ולא יברך.

פוסק: הרב שלמה מן

ספר: זאת התורה

מקור: פרק נז סעיפים יג-יד. ראה מ, ב יד, יא. שערי אפרים ג,יח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה