חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתומכת לידה לנסוע בשבת?

תשובה:

אין צורך שגם הבעל וגם הסייעת יסעו די באחד מהם.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קב ונקי בעריכת הרב יצחק זילברשטיין

מקור: סימן קז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה