חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאשה להוסיף נרות בהדלקת נרות שבות למרות התנגדות בעלה?

תשובה:

אשה הרוצה להרבות במספר נרות בהדלקת נרות שבת, ובעלה מתנגד לכך, עליה לשמוע בקול בעלה. "שלום בית" חשוב יותר מתוספת מספר נרות שבת.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יג סימן כו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה