חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הבן חייב לשמוע בקול הוריו כאשר מדובר בנושאים שאין בהם תועלת לאביו?

תשובה:

אם מדובר בדברים שאין בהם תועלת לאביו, כגון כשהבן רוצה לעשות רישיון נהיגה ואביו מתנגד לכך, אזי אם הדבר מאוד מפריע לבן, וגורם לו עוגמת נפש אזי במקרים כגון אלה אינו חייב לשמוע בקולם.

פוסק: הרב משה חורש

ספר: תורת הכיבוד

מקור: פרק יז שאלה ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה