חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם למכונת אמת הידועה בשם פוליגרף יש תוקף הלכתי?

תשובה:

לפוליגרף אין שום תוקף של "אומדנא דמוכח", כי פעמים יש סיבות מיוחדות להתרגשות של הנחקר ועליית לחץ דם שלו, ולכן אי אפשר לקבוע שהוא משקר. ולכן אין סומכים על פוליגרף גם לא להחזיק ממון בידי המוחזק.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: יביע אומר

מקור: חלק ו חושן משפט, סימן ח אות ג. הובא להלכה גם באוצר המשפט חלק א חו"מ א-כז סימן טו סעיף ה עמוד שח-שט.

תשובה נוספת:

פוליגרף יש לו דין של "אומדנא דמוכח" וממילא אם יתברר שהעדים אינם אומרים אמת יש לבטל עדותם. (שו"ת עמק הלכה סימן יב סוף עמוד רלו).

פוסק: בית הדין לממונות "נתיבות חיים" בראשות הרב נפתלי נוסבוים והרב יוסף פלישמן

ספר: אוצר המשפט

מקור: חלק א חו"מ א-כז סימן טו סעיף ה עמוד שח-שט. בשם (שו"ת עמק הלכה סימן יב סוף עמוד רלו)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסיקה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה