חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת למדוד אלפיים פסיעות לתחום שבת?

תשובה:

הנמצא בשבת במקום שאינו יודע עד היכן תחום שבת, ורוצה ללכת לכל צורך שבת, יכול ללכת ולפסוע 2000 אמה ונחשב הדבר לצורך מצוה, אבל רוצה ללכת שלא לצורך שבת אזי אסור.

פוסק: הרב צוריאל אוחיון

ספר: עובדין דחול

מקור: פרק ב סעיף מב ובהערה פא וראה משנ"ב /שצז' סק"ה וכן הכה"ח אות ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה