חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם איסור תחומין נוהג ביום טוב?

תשובה:

איסור תחומין נוהג ביום טוב כמו בשבת, ולכן אין לצאת מגבול העיר יותר מאלפים אמות, אלא אם עשה עירוב תחומין.

פוסק: הרב ציון בוארון

ספר: משמרת מועד - יום טוב

מקור: פרק ה סעיף ד וראה שו"ע סימן תקטו,

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה