חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

שינויים בתפילה בחנוכה?

תשובה:

נוסף על הוספת "על הניסים" ו"הלל" בחנוכה, אין אומרים וידוי ותחנון, למנצח ..יענך ה'. אשכנזים גם לא אומרים בשחרית בימי חול "יהי רצון" שלאחר קריאת התורה. מנהג ספרד לא אומרים מזמור "תפילה לדוד" שלאחר ובא לציון.יש מהספרדים שנוהגים לומר "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד" אחרי שיר של יום.
אשכנזים הנוהגים לומר בכל יום בערבית, "שיר למעלות אשא עיני". אומרים במקום מזמור זה את "מזמור שיר חנוכת הבית".

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה פרק יב סעיף יז וראה שם עוד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה