חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

עד מתי אפשר לומר תחנון בתפילת מנחה?

תשובה:

אפשר לומר תחנון בתפילת מנחה עד 8 דקות אחר השקיעה.

פוסק: הרב אריה זאב גינזברג

ספר: דברי חכמים

מקור: שאלה 203 בשם הרב חיים שיינברג

תשובה נוספת:

מנהג ירושלים שלא לומר תחנון אחר השקיעה.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: תפילה פרק יג, ד

תשובה נוספת:

נוהגים ליפול בין השמשות של הלילה.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן קלא, יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילת מנחה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה