חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בפורים להתחפש וללבוש בגדים של המין השני, נשים את של גברים וכן להפך?

תשובה:

יש מקומות באשכנז שנהגו היתר בזה כיון שהדבר נעשה לשם שמחה ולא לעבירה.

ספר: מהר"י מינץ

מקור: דף לא' ע"א וראה גם מקראי קודש, פורים פרק יג סעיף יט ובהערה מט וכן ברמא סימן תרצ"ו סעיף ח שיש שנהגו להקל.

תשובה נוספת:

אסור גם לשם שמחת מצוה.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת יחוה דעת

מקור: חלק חמישי סימן נ', וכן שו"ת יביע אומר חלק ה' יו"ד סימן יד' אות ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה