חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בפורים לגבר ללבוש בגדי אשה ולאשה בגדי גברים?

תשובה:

רוב הפוסקים אסרו. יש אומרים שאם החליף רק בגד אחר ועדין משאר בגדיו עדיין ניכר מינו אין למחות בידו. (פמ"ג)
וברמ"א כתב שאפשר לסמוך על המקילים להתחפש בפורים (תרצ"ח , ח)
ובמהר"י מינץ (תשובה טז) כתב שנהגו בבתי חסידים וגדולים באשכנז להתחפש גברים לנשים וכן להפך, ואין כאן חשש של איסור "לא ילבש" כאשר המטרה היא לשמחה ולא לפריצות.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים פרק טז סעיף טז

תשובה נוספת:

גם בפורים יש איסור לגבר ללבוש בגדי אשה וכן להפך, שנאמר "לא יהיה כלי גבר על אשה"וכו'
גם נכון למנוע זאת מילדים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תרצ סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה