חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להתחפש לכומר וכו'

תשובה:

אין להתחפש לכומר וכו' כיון שזה שזה שייך לעבודה זרה שאסורה.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות

מקור: פורים סימן תרצ"ו , ח עמוד קעה. בשם הגרי"ש אלישיב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה