חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אבל הרגיל בכל שנה להתחפש בפורים, רשאי להתחפש גם בשנת אבל?

תשובה:

אומנם נכון שיש למעט בשמחה בשנת אבל, אולם כיון שרגיל להתחפש בכל שנה בפורים, הרי אם לא יתחפש השנה יראה הדבר כאבילות בפהרסיא שאסורה בפורים.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק ב הוראה קג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה