חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לקרוא את "זכר עמלק" על מנת לצאת ידי חובה?

תשובה:

יש אומרים שצריך לקרוא את "זכר עמלק" בציר"י, ויש אומרים שצריך לקרוא את המילה זכר  בסגול, 
ולכן נוהגים לקרוא את שניהם על מנת לצאת ידי חובה.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן תרפה ס"ק יד

תשובה נוספת:

הספרדים והתימנים אינם מקפידים לקרוא את "זכר עמלק" פעמיים.

לגבי אשכנזים אשר בכל השנה שממילא קוראים בהברה ספרדית, אינם מדקדקים בכך, וכוונת הפוסקים הייתה לגבי מי שמקפיד על כך גם בקריאת שאר התיבות.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פורים פרק א סעיף יח ובהערה

תשובה נוספת:

די לקרוא את המילה זכר בניקוד של צירי, ואין צורך לחזור ולקרוא גם זכר בסגול.

פוסק: פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב זעליג קוסובסקי

ספר: יבקשו מפיהו, פורים חלק ב

מקור: שער ב פרק ב סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה