חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דיון תינוק בכור שנפטר לעניין פדיון הבן?

תשובה:

בכור שנפטר תוך 30 יום ללידתו אינו חייב בפדיון, ויש מחמירים לפדותו אם מת ביום השלושים. אולם אם נפטר לאחר 30 יום חייב בפדיון, ואם חלה קודם לכן יפדה ללא ברכה.

פוסק: הרב יוסף דוד ויסברג

ספר: אוצר פדיון הבן- תשנ"ד

מקור: פרק ג סעיפים א-ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פדיון הבן

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה