חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לתופף על השולחן?

תשובה:

אסור בשבת לתופף בקצב על השולחן.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן שלט' סעיף ג ס"ק י

תשובה נוספת:

מותר במקביל לשירה לתופף בידו על השולחן אם יעשה בשינוי, כגון בעזרת גב היד.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן שלט' סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה