חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אין פגיעה בבעל קורא בתורה כאשר מתקנים את קריאתו?

תשובה:

הרצוי ביותר הוא להנהיג בבית הכנסת שהגבאי העומד ליד בעל הקורא, הוא יתקן את קריאתו ולא כל הקהל.
כאשר מתקנים אותו בכל אופן מתוך ציבור המתפללים - יש לתקן אותו בצורה מכובדת ולא בגערה.

פוסק: הרב יוסף ליברמן

ספר: שו"ת משנת יוסף

מקור: חלק ט סימן מז. ראה ספר הגבאי עמוד 195-196

תשובה נוספת:

ראה קובץ מצורף.
יש איסור שיחידים מהקהל יצעקו לתקן את הבעל קורא לכן יש לקבוע אדם מיוחד שיעשה זאת. 
להזהר בזה מאוד מאוד עם בעל קורא צעיר.

פוסק: מכון צומת - מייסד הרב ישראל רוזן זצ"ל

ספר: תחומין

מקור: כרך לה - הרב יונתן רזיאל עמוד 470 סעיף 6 בסיכום

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה