חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך להקפיד להעיר לנער בר מצווה שקורא בתורה בשבת "בר מצווה"?

תשובה:

ראוי שלא להקפיד ולתקן נער בר מצווה הטועה בטעמים או בניקוד כאשר אין העניין והמשמעות משתנה כתוצאה מטעותו וזאת מפני הבושה, והגרי"ד סולוביציק הוסיף שקריאת התורה היא מצוות דרבנן והלבנת פני חברו ברבים זה איסור דאורייתא.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק יב סימן לא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה