חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לשלם לטכנאי עבור תיקון נוסף שעשה מבלי שנתבקש לכך?

תשובה:

טכנאי שתיקן  חלק שלא סיכמו עליו מראש, אזי אם מסר לו לתקן את הכלי באופן כללי מבלי להגדיר לו חלק מסוים ישלם על כל התיקון, אבל אם אמר לו במפורש לתקן רק חלק מסויים והוא תיקן על דעתו דבר נוסף אינו חייב לשלם לו.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: שים שלום בעריכת הרב חיים זייבלד (הודפס בספר משפט כהלכה)

מקור: סימן שעה סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כספים ותשלומים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה