חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לתלות על בגדו של תינוק מוצץ המחובר לשרשרת או סרט באמצעות סיכה?

תשובה:

מותר בשבת לתלות (או להסיר) על בגדו של תינוק מוצץ המחובר לשרשרת או סרט באמצעות סיכה כשהחיבור הוא עראי. אם מחבר בסיכת בטחון אזי יש המתירים לחבר בשתי תחיבות.

פוסק: הרב פנחס דניאל ויטמן

ספר: הטיפול בתינוקות

מקור: פרק יב סעיף ז וראה בקובץ בית הלוי חלק ז עמוד מא הערה ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה