חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אם מותר לתלוש עלים מהלולב לצורך אגידת שלושת המינים?

תשובה:

מותר לתלוש עלים מהלולב לצורך אגידת המינים, או את הערבות להושענא רבה, לפני שקיימו בו את מצוות נטילת ארבעה מינים,או  שעשה תנאי מראש לפני קיום המצווה, באומרו שהוא מתנה שיוכל לקחת עלים מהלולב.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות פרק ט סעיף ז. יש סבורים שאם לא קיימים התנאים הנ"ל, מותר לתלוש מהעלים הנמוכים שהנם פחות מארבעת הטפחים העליונים.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה