חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם תלמידים רשאים לאכול בטרם יציאתם לבית הספר?

תשובה:

תלמידים שהגיעו למצוות וצריכים לאכול בטרם יציאתם לבית הספר לתפילה המתקיימת שם, רצוי שיתפללו לפני כן או יקדימו תפילה קצרה וטוב שיקבלו עליהם עול מלכות שמים בקריאת שמע ראשונה של שמע.
לגבי קטנים שהגיעו לחינוך אין למנוע מהם אכילה לפני התפילה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק ו' סעיף טז וראה אשר האיש, אורח חיים פרק יט' סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית ספר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה