חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למורה ללמד תורה בכיתה בה מצוי גם תלמיד גוי?

תשובה:

מורה המלמד ילדים תורה וכו' ונתברר לו שאחד מתמלידיו נולד לאם גויה, ואין אפשרות למצוא לו מסגרת אחרת בעת הוראת מקצועות היהידות, אזי יהיה מותר למורה להמשיך ללמד בתפקידו וללמד את הכיתה למרות שהתלמיד נוכח בשיעור. מאידך על המורה להשתדל שלא ללמד אותו ביחידות.

פוסק: בית הוראה בני ברק

ספר: שערי הוראה בראשות הרב שמואל אליעזר שטרן

מקור: קובץ ה תשס"ה עמוד קסד

תשובה נוספת:

בבית ספר יהודי בחו"ל שיש חובה על פי חוק מדינה או של התורמים לקלוט תלמידים מכל החוגים וכתוצאה מכך יש בכיתה גם תלמידים רפורמים (או נכרים), יהיה מותר ללמד בכיתה זו, ומי יודע אולי כתוצאה מכך יתקרבו ליהדות ויתגיירו כדבעי.

פוסק: הרב ירחמיאל. ד פריד - מפסקי הגרש"ז אויערבאך

ספר: מעדני שלמה - הליכות הגרש"ז אויערבאך

מקור: תלמוד תורה עמוד רנט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה