חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יוצא ידי חובה אדם שנותן משלוח מנות לרעהו על תנאי שיחזיר לו גם משלוח מנות?

תשובה:

מסתבר שזה נחשב כסחורה ולא כמשלוח מנות.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תרצ"ה, עמוד קסה
הגרש"ז אוירבאך זצ"ל, שו"ת מנחת שלמה ח"א סי' כ"ו עמ' קס"ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה