חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להכניס תבשיל שהוכן ונתבשל בערב שבת, לתוך תנור בשעה שאינו פועל אולם, יופעל בהמשך על ידי שעון שבת?

תשובה:

מותר בשבת להכניס תבשיל שהוכן ונתבשל בערב שבת, לתוך תנור בשעה שאינו פועל, אולם, יופעל בהמשך על ידי שעון שבת וכך יחמם את התבשיל, ואפשר יהיה להוציאו לאחר הפסקת פעולתו.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת יחוה דעת

מקור: חלק ז סימן מג

תשובה נוספת:

תנור אפיה המופעל על ידי שעון שבת, מותר בשעה שהתנור קר, על פי דעת המקילים, להניח בו תבשילים שנתבשלו כל צרכם, כדי שיתחממו כאשר התנור יתחיל לפעול.
על מנת להימנע מהחשש שמא יגביר את החום, יסתיר לפני כניסת השבת את הכפתורים, או שיניח את הסיר על תבנית הפוכה.
אין להכניס תבשיל קר לתוך תנור חם, משום שזה נראה כפעולת בישול.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת חלק א פרק י סעיף כא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה