חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ומתי יהיה מותר להסתפר בספירת העומר?

תשובה:

מנהג אשכנזים שלא להסתפר מתחילת הספירה ועד יום ל"ג בעומר. יש אשכנזים שנהגו היתר להסתפר עד ר"ח אייר, ומשם ועד חג השבועות אוסרים מלבד ל"ג בעומר עצמו. ויש מחמירים בשני ימי ראש חודש אייר שהם בכלל האיסור. (ראה משנה ברורה ס"ק יד,טו)
הספרדים הנוהגים כבית יוסף נוהגים שלא להסתפר עד ל"ד בעומר בבוקר.


לעניין תספורת נשים ראה שאלה אחרת באתר זה

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: מאמר מרדכי

מקור: מועדים, פרק כ סעיפים מ, מג

תשובה נוספת:

מותר לבעלי שמחה להסתפר לכבוד ברית מילה, המדובר  באבי הבן, סנדק והמוהל.

לגבי יש ילדים קטנים יהיה מותר לספר אותם רק לצורך גדול, כדי למנוע מהם צער (שו"ע תקנא, יד, מ"ב פב)

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים, פרק ג סעיף ו וראה גם משנה ברורה, תצג, יב

תשובה נוספת:

אין לנער בר מצוה או לאביו  להסתפר לכבוד הבר מצוה, והמקל בזה יש לו על מי לסמוך, כמו כן אין להסתפר לכבוד פדיון הבן, מלבד לברית מילה שמותר.
מי שמתחתן בל"ג בעומר לא יסתפר בשבת שלפני כן, אלא ביום ל"ג בעומר עצמו, או ביום ל"ב אם מתחתם בליל ל"ג בעומר.
חתן בימי המשתה מותר לו להסתפר בכל יום בימי ספירת העומר.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים פרק סה סעיף ד-ה

תשובה נוספת:

 כאשר חל ראש חודש אייר בשבת מותר להתגלח ביום שישי.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן תצ"ג סק"ה. ובסעיף מביא את גזרת רבי יהודה החסיד בסי' ר"ס סק"ז שיש מקפידים בעניין

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספירת העומר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה