חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להסתפר בספירת העומר לכבוד שמחות?

תשובה:

אין לנער בר מצוה או לאביו להסתפר לכבוד הבר מצוה, והמקל בזה יש לו על מי לסמוך, כמו כן אין להסתפר לכבוד פדיון הבן, מלבד לברית מילה שמותר.
מי שמתחתן בל"ג בעומר לא יסתפר בשבת שלפני כן, אלא ביום ל"ג בעומר עצמו, או ביום ל"ב אם מתחתם בליל ל"ג בעומר.
חתן בימי המשתה מותר לו להסתפר בכל יום בימי ספירת העומר.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים פרק סה סעיף ד-ה

תשובה נוספת:

מותר לבעלי שמחה להסתפר לכבוד ברית מילה, המדובר באבי הבן, סנדק והמוהל.
לגבי יש ילדים קטנים יהיה מותר לספר אותם רק לצורך גדול, כדי למנוע מהם צער (שו"ע תקנא, יד, מ"ב פב)

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים, פרק ג סעיף ו וראה גם משנה ברורה, תצג, יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספירת העומר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה