חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנשים להסתפר בספירת עומר?

תשובה:

אין הנשים בכלל איסור תספורת בימי ספירת העומר.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תפט סעיף יח

תשובה נוספת:

מותר להסתפר לשם צניעות וכן מותר לגזוז או לתלוש  שערות כדי  להסיר גנאי.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים פרק ג סעיף ו

תשובה נוספת:

מנהגי האבלות בספירת העומר חלים גם על נשים.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן תקכח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספירת העומר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה