חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין לגבי תספורת נשים בימי 'בין המצרים'?

תשובה:

מותר מן הדין לספרדים להסתפר ולהתגלח בימי 'בין המצרים' חוץ משבוע שחל בו תשעה באב.
אשכנזים וחלק מהספרדים אינם מסתפרים ואינם מתגלחים בכל שלושת השבועות. לעינין גילוח בערבי שבתות ראה באתר זה בשאלה אחרת.
איסור תספורת חל גם על נשים. אולם מותר לה לקצר את שער ראשה מפני אריכותו שהתחיל לצאת מכיסוי הראש. וכן מותר לה להסיר שער מפניה וגופה אם מכער את יופיה. (מ"ב עט' כה"ח מז)

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים, פרק ח סעיפים י- יא וראה גם ילקוט יוסף סימן תקנא סעיף יא

תשובה נוספת:

מותר לאשה הנוהגת כמנהג ספרד להסתפר בשבוע שחל בו תשעה באב.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סעיף תקנא סעיף א עמוד קסב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה