חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לספר ילד בספירת העומר?

תשובה:

קטן שהגיע לחינוך וריבוי השער מצער אותו או שהשיער מכסה את עיניו, יש להקל ולספר אותו בספירת העומר.

פוסק: הרב מאיר אביטל

ספר: מורה הנער

מקור: סימן טז סעיף כב וראה בכה"ח סימן תצג ס"ק ט ובביאור הלכה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספירת העומר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה