חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה שהיא בכורה חייבת בתענית בכורות בערב פסח?

תשובה:

הנושא הנו במחלוקת בין השולחן ערוך לבין הרמ"א. מכל מקום נשים נוהגות להקל ולא לצום בתענית בכורות בערב פסח. אולם אם היא מתענה ורוצה שיפטרו אותה מהתענית תבקש שיעשו את הסיום בביתה ותשמע את הסיום, או שתשמע מעזרת נשים בבית הכנסת.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים פרק נה סעיף ה

תשובה נוספת:

יש שסבורים שגם נשים בכורות מתענות בערב פסח, אולם לא נוהגים כך. נוהגים להביא להן משיירי סעודת מצווה שעורכים בבית הכנסת.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק כג סעיף כ

תשובה נוספת:

אין מנהגנו שנקבה בכורה מתענה בערב פסח. מכל מקום אם נקל לבכורה להשתתף בסעודת מצווה בערב פסח בלא טירחה יתרה, ראוי לעשות כן.

מותר לקחת להן עוגה מסעודת הסיום.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת יחוה דעת

מקור: חלק ג סימן כה (בסיום) וראה ילקוט יוסף קצושע חלק ב סימן תע סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה