חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה שהיא בכורה חייבת בתענית בכורות בערב פסח?

תשובה:

יש שסבורים שגם נשים בכורות מתענות בערב פסח, אולם לא נוהגים כך. נוהגים להביא להן משיירי סעודת מצווה שעורכים בבית הכנסת.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק כג סעיף כ

תשובה נוספת:

נשים נוהגות להקל ולא לצום בתענית בכורות בערב פסח. אולם אם היא מתענה ורוצה שיפטרו אותה מהתענית אזי תשמע את הסיום מעזרת נשים בבית הכנסת.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים פרק נה סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה