חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שחל יום חופתו ביום שלאחר תענית ציבור, האם צריך להתענות שוב ביום חופתו?

תשובה:

ראוי שישתדלו לצום  ביום חופתו, כי תועלת רבה להתענות ביום החופה, אלא אם יש להם חולשה יתירה, וגם אז יאכלו מעט על מנת להתגבר על החולשה. אם יודע מראש שלא יוכל לצום יומים רצופים, למרות שיאכל בלילה שביניהם, אז עדיף שיתענה ביום תענית הציבור.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: או"ח ח"א סימן קסז, הובא בשלחן הלוי חלק א פרק כז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה