חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מאיזה גיל יש לחנך ילדים לצום ביום כיפור?

תשובה:

בשולחן ערוך נאמר שהחל מגיל תשע, או מגיל עשר בילד חלש, מתחילים בהדרגה לחנכם לצום לשעות ביום כיפור.
מנהג העולם לחנך את הילדים לתענית של מספר שעות גם כשעדין לא הגיעו לגיל תשע. ילד מסרב ודורש לאכול או לשתות יש לאפשר לו אפילו אם מדובר בליל יום כיפור.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: חלק שישי סימן תרטז סעיף ב וראה שו"ע סימן תרט"ז סעיף ב

תשובה נוספת:

ילדים שלא הגיעו למצוות אין משלימים את התענית, ומתענים מספר שעות משהגיעו לגיל הראוי לכך. וגם ביום כיפור הסמוך לגיל בר מצווה לא ישלימו תעניתם.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פרק שישי סעיף יד' ובהערה כז וכן 67

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה