חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הסיבה שנהגו תענית לפני לימוד מסכת חולין?

תשובה:

נהגו הקדמונים שלפני שהתחילו ללמוד או ללמד את מסכת חולין, היו גוזרים  תענית, כדי שהשטן לא יקטרג על תלמידי חכמים אשר מדגימים את הלכות שחיטה ( פעמים על גופם לצורך הסבר).

פוסק: הרב משה מנדל שקלארש

ספר: חיי משה על יורה דעה

מקור: פרק ג סעיף כ וראה יוסיף אומץ עמוד 270, וכן בכף החיים פאלאגי פרק כ אות ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד - כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה