חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למעביד לשלם שכר נמוך מהשכר המקובל לשלם לנוער עובד?

תשובה:

בחוקי מדינת ישראל נקבע תעריף תשלום בהעסקת נוער.
מעביד ששכר עובד ולא סיכם איתו מראש מה יהיה גובה שכרו, אם באותו מקום (מדינה), יש תעריף קבוע לעבודה כזו, אזי המעביד חייב לשלם כפי הצעריף הקבוע. אם אין תעריף קבוע אזי ישלם המעביד את השכר המינימלי לעבודה כזו כפי שמשלמים במקומות אחרים.

יש לשלם שכר כפי שנקבע מראש, ואין אחד מן הצדדים רשאי לשנות את הסכם השכר גם אם התנאים שונים ממנה המקום.
אם יש ויכוח בן העובד למעביד לגבי פרטים מסויימים בהסכם, הרי אז הולכים לפי המנהג הקבוע באותו מקום, אולם, אם יש מספר תעריפים בעיר, צריך לשלם לפי התעריף הנמוך, אולם אם כשיש תעריף קבוע שרוב המעסיקים כך משלמים אותו צריך המעביד לשלם כפי שמשלמים כפי רוב המעסיקים.

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: עובד ומעביד

מקור: פרק ט סעיף לו - לז, מו- מז וראה פתחי חושן, שכירות, פרק ח הערה י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד ומעביד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה