חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שקיבל על עצמו להתפלל ארבעים יום בכותל המערבי , האם תפילה במוצאי שבת תחשב בספירה?

תשובה:

מי שקבל עליו ללכת לכותל להתפלל ארבעים יום ברציפות ורוצה ללכת במוצאי שבת במקום בשבת עצמה נחשב הדבר לרציפות במספר ארבעים יום.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק שני עמוד קנג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה