חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש עדיפות לתפילה בפורים להתפלל ברוב עם או להתפלל בנץ ללא רוב עם?

תשובה:

עדיף להתפלל בנץ אפילו שיפסיד ברוב עם בקריאת המגילה.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: עמוד נ"ד, סעיף תרפ"ו
הגר"ח קניבסקי שליט"א, קובץ תורת המועדים

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה