חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להתפלל מול מראה, חלון, או זכוכית?

תשובה:

אסור להתפלל מול ראי, גם לא בעצימת עיניים. כמו כן, לכתחילה אין להתפלל בלילה מול חלון שנשקפת ממנו בבואתו, אולם מותר בעצימת עיניים  או יסתכל בסידור.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: תפילה פרק ג סעיף ו וראה משנ"ב סימן צ ס"ק עא' וכן קצוש"ע ילקוט יוסף חלק א סימן צ סעיף מא

תשובה נוספת:

אפשר להקל  להתפלל בלילה מול חלון סגור אבל לא מול ראי. אין לקבוע ראי בתוך בית הכנסת. כמו כן מותר לתלות לוח "שויתי" ממוסגר בזכוכית ולתלות בקיר שמול המתפללים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן צ סעיפים מא-מב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה