חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יתפלל על הורים?

תשובה:

המתפלל על אביו החולה, לא יתארהו בתארי כבוד כגון "אבי, מורי, עטרת ראשי" 
וכדומה, שאין גבהות לפני המקום. אלא יאמר "עבדך אבי פלוני בן פלונית". וכן המתפלל
על אמו יאמר "אמתך אמי פלונית בת פלונית". ואם מתפלל על רבו החולה או על תלמיד
חכם חולה, יאמר "עבדך רבי פלוני בן פלוני". ואם מתפלל עליו בפניו אין צריך להזכיר
שמו כלל.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: ילקוט יוסף כיבוד אב ואם

מקור: פרק ה סעיף פג

תשובה נוספת:

לאחר מיתת הוריו, יתפלל שינצלו מדינה של גיהנום, מטעם זה נוהגים להתפלל לעילוי נשמה לאחר לימוד לעילוי נשמתם, וכן מזכירים נשמות בשבתות בימים טובים וביום השנה.

פוסק: הרב אלחנן כהן

ספר: הכבוד והמצוה

מקור: כיבוד אב ואם, פרק טו סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה