חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

על איזהחולה מותר להתפלל בשבת?

תשובה:

חכמינו ז"ל אסרו להתפלל בשבת על צורכי רפואה ופרנסה וכדומה. אולם, חולה שיש בו סכנה, אשר סכנתו מיידית, דהיינו שנשקפת לו סכנה בשבת עצמה – מותר להתפלל עליו בשבת כביום חול, וכל שכן לברכו ב'מי שבֵּרך' בקריאת התורה.

וחולה שיש בו סכנה אשר אין סכנתו מיידית, וכגון יולדת עד שבעה ימים מלידתה, שנחשבת כחולה שיש בו סכנה גם כשלא נשקפת סכנה מוחשית לחייה – מותר לברכו בשבת ב'מי שברך', אך אין להתפלל לרפואתו.

וחולה שאין בו סכנה – מותר לברכו ב'מי שברך', בתוספת המילים: "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא".

ספר: שולחן ערוך

מקור: רפח, ט-י, ומשנ"ב כב ו־כח. הובא ב"דרשו" 1294

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה