חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להתפלל על חולה שסובל מיסורים קשים שימות במיתה קלה?

תשובה:

יש  פוסקים שכתבו שמותר להתפלל על חולה מתייסר בחליו ואין לו תקווה שימות במיתה קלה ללא סבל מתמשך (אגרות משה חו"מ ח"ב, עג' א'  וכן הרב גורן הרפואה קכד' 516).
ויש שכתבו שכיון שיש חשש לנגיעה אישית מצד קרוב המשפחה  שהטיפול קשה עליהם אזי הם לא יתפללו  אלא אחרים (שו"ת חקקי לב ח"א יו"ד, נ').

לכל הדעות ניתן להתפלל שהקב"ה יעשה את הטוב יותר עבור החולה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: חלק ג' הלכות הנוטה למות סעיף 2.

תשובה נוספת:

אין בסיס הלכתי  להיתר להתפלל על חולה שימות.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק ט' סימןמז סעיף ה

תשובה נוספת:

אין היתר להתפלל לרפואתו, ולכל היתור נמנעים להתפלל לרפואתו וה' הישר בעיניו יעשה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק כח סעיפים יז-נ וראה שו"ת צי"א ה' רמת רחל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה