חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי אבל לא יניח תפילין ביום הפטירה או ביום הקבורה?

תשובה:

לדוגמא, מי שמת בשבת ונקבר במוצאי שבת, אזי דעת הרבה פוסקים שביום ראשון לא יניח תפילין. אם הלכו המנחמים יכול להניח.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק ד סימן קנ וראה ט"ז ופתחי תשובה יו"ד סימן שפח ומשנה ברורה סימן לח ס"ק טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה