חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בני ספרד רשאים להניח תפילין של בני אשכנז וכן להפך?

תשובה:

אם אין לו תפילין אחרות, אזי בדיעבד יכול להניחם, אך לא יברך עליהם.

פוסק: הרב יוסף שמואליאן

ספר: מחוקק במשענותם

מקור: סימן לב ובשו"ת נודע ביהודה ח"ב קעא כתב שיכול לברך עליהם.

תשובה נוספת:

אשכנז רשאי להניח תפילין שנכתבו כמנהג בני ספרד ואף לברך עליהם. מאידך, במקרה הפוך בני ספרד יניחו בלא ברכה.

פוסק: הרב בן ציון אבא שאול

ספר: אור לציון

מקור: חלק ב פרק ג סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה